Tits and Tats Tattoo Studio

Avís Legal

Objecte i acceptació

Aquest avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual és titular TITS AND TATS SCP . La navegació pel lloc web de TITS AND TATS SCP atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. El vostè respondrà davant de TITS AND TATS SCP o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que li puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Identificació i comunicacions

TITS AND TATS SCP, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: TITS AND TATS SCP
El seu CIF és: J67933127
El seu domicili social és a: CALDERERIES 4 – (25002) LLEIDA
Inscripció al registre mercantil :
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privadesa.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb TITS AND TATS SCP es consideraran eficaces, amb caràcter general, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.

Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, però, TITS AND TATS SCP condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

Vostè garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a TITS AND TATS SCP i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

Us comprometeu expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’EL TITS AND TATS SCP ia no emprar-los per, entre d’altres:

Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de TITS AND TATS SCP o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals TITS AND TATS SCP presta els seus serveis.
Intentar accedir dades d’altres persones o àrees restringides dels sistemes informàtics de TITS AND TATS SCP o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de TITS AND TATS SCP o de tercers.

Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a TITS AND TATS SCP, sense que es puguin entendre com a cedits cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de TITS AND TATS SCP, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest li atribueixi cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre TITS AND TATS SCP i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de TITS AND TATS SCP dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a TITS AND TATS SCP. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina web o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix s’haurà d’abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre TITS AND TATS SCP, o incloure continguts il·lícits, contraris a bons costums i a l’ordre públic.

TITS AND TATS SCP no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

TITS AND TATS SCP exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.

La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, TITS AND TATS SCP no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la mateixa imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, TITS AND TATS SCP declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. TITS AND TATS SCP no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. TITS AND TATS SCP no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, s’haurà de posar en contacte amb TITS AND TATS SCP identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de TITS AND TATS SCP, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

Politica de privadesa

Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament:

– Entitat: TITS AND TATS SCP
– CIF de lentitat: J67933127
– Direccion de l’entitat: CALDERERIES 4 – (25002) LLEIDA
– Email de l’entitat: HOLA@LLEIDA.INK
– Responsable del tractament: GERARD VALLS BRU
– Telèfon del Responsable del tractament: 606802226
– Adreça email del Responsable del tractament: HOLA@LLEIDA.INK

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a TITS AND TATS SCP tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres
Informació procedent de Cookies
Realització de cobrament mitjançant TPV
Realització de compra mitjançant botiga virtual a la pàgina web/plataforma.
Reserves

Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades per un termini d’indefinit. En cas que requereixi la seva eliminació de forma anticipada, sol·liciteu-ho mitjançant l’exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemades durant un temps necessari per complir normes específiques, seran bloquejades i únicament estaran a disposició de l’autoritat pública corresponent.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

Consentiment inequívoc

Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari

Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a TITS AND TATS SCP estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. TITS AND TATS SCP deixarà de tractar les dades, excepte per motius imperiosos legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

Per exercir el vostre dret d’accés feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
Per exercir el vostre dret d’Oposició feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CALDERERIES 4 – (25002) LLEIDA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.